L2 - 02: Стойност Предложение - Стойност Предложение и Минимално жизнеспособен Продукт

Стойност Предложение - Стойност Предложение и Минимално жизнеспособен Продукт Този видеоклип е част от онлайн курс, Как да изградим стартиране. Видео семинар от Стив Бланк. Творчески общ лиценз

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer