Ģenerāladvokāta loma

Ģenerāladvokāta jēdziens ir sastopams tikai dažu valstu tiesību sistēmās. Šajā īsajā video sižetā ir izskaidrots, kā Tiesas 11 ģenerāladvokāti sniedz Tiesai ārkārtīgi vērtīgu pakalpojumu, kas tai ļauj vissarežģītākajās lietās nonākt pie kvalitatīviem nolēmumiem.

LicenseFair Use

More videos by this producer