Zrób rozgrzewkę głosu

Głos po rozgrzewce brzmi lepiej i jest bardziej wydajny niż głos używany bez rozgrzewki. Wniosek: rób rozgrzewkę swojemu głosowi! Więcej informacji na temat rozgrzewki głosu znajdziesz w poniższym artykule: https://alugha.com/article/a10acf93-e117-11e8-adfe-a72bd1a2e132 Dzięki aludze to wideo jest wielojęzyczne. Dowiedz się o nas więcej: https://alugha.com/ alugha – Everyone’s language! Taking internet videos to the next level

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

Show Me the Money!

“Jerry Maguire” This video is multilingual (in English, en Español, auf Deutsch, по-Русски) on alugha: https://alugha.com/all Get the free alugha extension and switch directly between different languages on Youtube: https://alugha.com/download.html You’re a video producer? Create multilingual vi

Articles by this producer