Flex - Innovation - Malay

Inovasi: Dalam dunia yang terhubung kini, inovasi adalah segala-galanya - ianya enjin pengubahan dan pemandu kejayaan. Kami percaya akan kuasa kepintaran terhubung untuk membina masa depan yang lebih cerah. Kerana itu, kami membantu jenama-jenama terbesar di dunia dan perniagaan kecil - merentasi semua industri - menghidupkan kepintaran segala benda.

LicenseDefault YouTube License

More videos by this producer

Articles by this producer