Seqüències aritmètiques (lineals) | Àlgebra | Matemàtiques | FuseSchool

Fes clic per a veure més vídeos: https://alugha.com/fuseschool Un número en una seqüència: https://bit.ly/2rdngwc CRÈDITS Animació i disseny: Waldi Apollis Narració ((versió anglesa): Lucy Billings Guió: Lucy Billings En aquest vídeo veurem les seqüències aritmètiques amb més detall. Es coneixen també com a seqüències lineals. Veurem com trobar la regla de l'enèsim terme, que usarem per a trobar qualsevol terme de la seqüència. Abans de començar, ja hauries de saber que cada número de la seqüència és un terme. Aquest és el primer terme, el segon i així successivament. I això només ens diu que la seqüència continua per sempre. Totes les seqüències aritmètiques tenen una diferència comuna. Això significa que sempre pugen en la mateixa quantitat. Així que la diferència comuna per a aquesta seqüència és 3. L'enèsim terme d'aquesta seqüència és 3n + 2. Podem usar-ho per a generar la seqüència. La "n" significa quin terme és. El primer terme, n és 1. Substitueix 1 en la fórmula. 3 vegades 1 més 2. Per al segon terme, substitueix n = 2 en la fórmula. Per al cinquè, substitueix n és igual a cinc. Podem triar qualsevol terme; el 100. Ara pots fer aquest exercici. Pausa el vídeo, genera la seqüència i prem el play quan estiguis. Mira aquestes dues seqüències. Una seqüència té un terme n de -5n + 50 Troba els primers 5 termes. 1r terme = -5 (1) + 50 = 45 2n terme = -5 (2) + 50 = 40 3r terme = -5 (3) + 50 = 35 4t terme = -5 (4) + 50 = 30 5è terme = -5 (5) + 50 = 25 45, 40, 35, 30, 25... Quines notes sobre la diferència comuna i la regla de l'enèsim terme? Per a les seqüències aritmètiques, el número davant de la "n" és sempre la diferència comuna. Com la diferència comuna era -5, la regla del terme n és -5n. Donades aquestes 3 seqüències, quins números falten en les regles de l'enèsim terme? Diferència de 4, per la qual cosa la fórmula és 4n. Diferència de menys 3, per la qual cosa la fórmula és -3n. Diferència de la meitat, per la qual cosa la fórmula és 0,5n. Ara mira els números després de les "n". D'on surten? Com passes de més 4 a més 2? Has de restar 2. De -3 a 22, has d'afegir 25. De 0,5 a 1,5, n'afegeixes 1. I ja tens la regla de l'enèsim terme. Ara resol aquests exercicis. Pausa el vídeo, soluciona-ho i fes clic en play quan estiguis. Això és gairebé tot el que necessites saber sobre les seqüències aritmètiques. Ja saps trobar la regla de l'enèsim terme, com generar una seqüència a partir de la regla i trobar qualsevol terme en una seqüència. Només queda saber com esbrinar si un número està en una seqüència o no, i això ho veurem en la segona part. VISITA'NS a www.fuseschool.org, on tots els nostres vídeos estan acuradament organitzats en temes i en un ordre específic, i per a veure què més t'oferim. Comenta, dóna-li al "m'agrada" i comparteix amb altres alumnes. Pots fer i respondre preguntes, i els mestres es posaran en contacte amb tu. Aquests vídeos es poden usar en aprenentatge semipresencial o com a ajuda per a revisar temari. Accedeix a una experiència d'aprenentatge més profunda en la plataforma i aplicació de Fuse School: www.fuseschool.org Aquest recurs educatiu obert és gratuït, sota una llicència Creative Commons: Atribució-No Comercial CC BY-NC (Veure llicencia Escriptura: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Es permet descarregar el vídeo per a ús educatiu sense finalitats de lucre. Si desitges modificar el vídeo, posa't en contacte amb nosaltres: info@fuseschool.org

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial

More videos by this producer

Equation Of Parallel Lines | Graphs | Maths | FuseSchool

In this video, we are going to look at parallel lines. To find the equation of parallel lines, we still use the y=mx + c equation, and because they have the same gradient, we know straight away that the gradient ‘m’ will be the same. We then just need to find the missing y-intercept ‘c’ value. VISI