TenneT Safety Performance [NL]

TenneT hecht grote waarde aan safety. Onze Safety Vision 2018 beschrijft de verbeteringen die we moeten doorvoeren om in de komende jaren te voldoen aan de veiligheidsnormen van de olie- en petrochemische industrie. Deze visie is uitdrukkelijk ook van toepassing op onze aannemers, en wij verwachten dat zij aan onze hoge eisen voldoen.

More videos by this producer

Articles by this producer