Vägen för utbildning - SDG #4

Klicka här för att se fler videor: https://alugha.com/mysimpleshow Vad handlar SDG #4 om? SDG #4 definierar målet att säkerställa att alla barn har tillgång till gratis grundskola och gymnasieutbildning fram till år 2030 och även vilka åtgärder som kan vidtas för att uppnå detta mål. Den här videon producerades av den frivilliga författaren: Stacey Moran Ansvaret för riktigheten i det innehåll som tillhandahålls ligger enbart hos författarna Den här videon skapades i samband med UNSSC och simpleshow foundation Volunteer Initiative: https://simpleshow-foundation.org/volunteer/

LicenseCreative Commons Attribution-ShareAlike

More videos by this producer

Equality For All Gender Identities - SDG5

Sexual identities are changing and we have made great steps in recent decades in our society to support the LGBT community. Despite all this, they continue to face and fight with significant barriers in their life. Do you know what needs to be done to solve this? Leave your comment below. This v

What is happening to the Great Barrier Reef ?

The Great Barrier Reef is located off the coast of Northern Australia and is one of the 7 natural wonders of the world. Due to the effects of Global Warming the reef is struggling to keep itself alive. In 2016 and 2017, large parts of the reef experienced severe cyclone damage and 'coral bleaching'

The Effect of Climate Change in Mumbai city

This video is produced by Rashida Atthar, the winner of the Sustainable Development Video Contest, initiated by the United Nations System Staff College and the simpleshow foundation. In this video, Rashida Atthar gives a thought-provoking explanation of the effects of climate change in her own city