Vägen för utbildning - SDG #4

Klicka här för att se fler videor: https://alugha.com/mysimpleshow Vad handlar SDG #4 om? SDG #4 definierar målet att säkerställa att alla barn har tillgång till gratis grundskola och gymnasieutbildning fram till år 2030 och även vilka åtgärder som kan vidtas för att uppnå detta mål. Den här videon producerades av den frivilliga författaren: Stacey Moran Ansvaret för riktigheten i det innehåll som tillhandahålls ligger enbart hos författarna Den här videon skapades i samband med UNSSC och simpleshow foundation Volunteer Initiative: https://simpleshow-foundation.org/volunteer/

LicenseCreative Commons Attribution-ShareAlike

More videos by this producer