Droga do edukacji - SDG #4

Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej filmów: https://alugha.com/mysimpleshow O czym jest SDG #4? SDG #4 określa cel, jakim jest zapewnienie wszystkim dzieciom dostępu do bezpłatnej edukacji podstawowej i średniej do roku 2030, a także jakie środki można podjąć, aby osiągnąć ten cel. Ten film został wyprodukowany przez autora wolontariusza: Stacey Moran Odpowiedzialność za dokładność dostarczonych treści spoczywa wyłącznie na autorach Ten film powstał w kontekście Fundacji UNSSC i simpleshow Volunteer Initiative: https://simpleshow-foundation.org/volunteer/

LicenseCreative Commons Attribution-ShareAlike

More videos by this producer