Reordenar equacions lineals y = mx + c | Gràfics | Matemàtiques | FuseSchool

En aquest vídeo veurem com reordenar les equacions en línia recta per a trobar el gradient i la intersecció y. Les línies rectes segueixen l'equació y=mx+c, on m és el gradient i c, la intersecció y. Però les equacions en línia recta no sempre s'escriuen així. De vegades hem de fer alguns ajustos. Quan les equacions en línia recta s'escriuen en el format y = mx + c, ens diu que el gradient és m i la intersecció y és c. Per això és preferible reordenar les equacions de línia recta i seguir aquest format, a més fa que traçar la línia sigui molt més fàcil. Només has de saber que qualsevol equació amb una x i una y serà una línia recta diagonal. També podria tenir un número "c" sol. Llavors podrem reorganitzar l'equació en la forma y= mx + c ja que és molt més fàcil per a comparar els gradients i les interseccions y, i traçar l'equació en un gràfic. VISITA'NS a www.fuseschool.org, on trobaràs els nostres vídeos acuradament organitzats en temes i ordre específic, i per a veure què més oferim. Comenta, prem el m'agrada i comparteix amb altres alumnes. Pots fer i respondre preguntes, i els mestres es posaran en contacte amb tu. Aquests vídeos poden utilitzar-se en un model d'aprenentatge semipresencial o com a ajuda de revisió. Twitter: https://twitter.com/fuseschool Accedeix a una experiència d'aprenentatge més intensa a la plataforma i aplicació Fuse School: www.fuseschool.org Facebook: http://www.facebook.com/fuseschool Aquest recurs educatiu obert és gratuït, sota llicència Creative Commons: Reconeixement-No comercial CC BY-NC (Veure escriptura de llicència: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Es permet descarregar el vídeo per a finalitats educatives sense finalitats de lucre. Si vols modificar el vídeo, contacta'ns: info@fuseschool.org Fes clic aquí per a veure més vídeos: https://alugha.com/fuseschool

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial

More videos by this producer

What Are Pathogens? | Health | Biology | FuseSchool

A pathogen is a microorganism that can cause disease. Pathogens may be viruses, bacteria, protists or fungi. Examples of bacteria infections are cholera, typhoid, food poisoning and gonorrhoea. Examples of viral infections are the flu (influenza), measles, mumps, the common cold and AIDS. Some com