Interès simple | Números | Matemàtiques | FuseSchool

L'interès és la quantitat que cobra un prestador a un prestatari. Significa que si demanes diners a un banc, has de retornar més diners dels que hagis demanat. Igualment, si tens un compte d'estalvis i diposites una mica de diners, el banc et pagarà interessos com una espècie d'agraïment per estalviar amb ells, ja que de fet els estàs deixant diners. Hi ha dos tipus principals d'interès que hem de tenir en compte. L'interès compost i el simple. És important saber la diferència entre aquests dos, ja que pot afectar la quantitat de diners a cobrar o a retornar. Amb l'interès simple, pagues o reps la mateixa quantitat d'interès cada any. Amb l'interès simple, pagues o reps la mateixa quantitat d'interès cada any. Vaig demanar 2000 lliures durant 5 anys a un 4% d'interès anual. Quant interès haig de pagar? Només cal que multipliquis els nombres. L'interès que haig de pagar és el 4% de 2000. Interès simple = 2000 X 0.4 X 5 = £400. Així que després de 5 anys he pagat 400 lliures d'interès simple pels diners que vaig demanar. Però la realitat és que els bancs gairebé mai cobren interès simple. Prefereixen l'interès compost, que veurem en un altre vídeo. Els nostres professors i animadors treballen junts per a crear vídeos divertits i fàcils d'entendre sobre química, biologia, física, matemàtiques i TIC. VISITA'NS a www.fuseschool.org, on trobaràs els nostres vídeos acuradament organitzats en temes i ordre específic, i per a veure què més oferim. Comenta, prem el m'agrada i comparteix amb altres alumnes. Pots fer i respondre preguntes, i els mestres es posaran en contacte amb tu. Aquests vídeos poden utilitzar-se en un model d'aprenentatge semipresencial o com a ajuda de revisió. Twitter: https://twitter.com/fuseschool Accedeix a una experiència d'aprenentatge més intensa a la plataforma i aplicació Fuse School: www.fuseschool.org Aquest recurs educatiu obert és gratuït, sota llicència Creative Commons: Reconeixement-No comercial CC BY-NC (Veure escriptura de llicència: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Es permet descarregar el vídeo per a finalitats educatives sense finalitats de lucre. Si vols modificar el vídeo, contacta'ns: info@fuseschool.org Fes clic aquí per a veure més vídeos: https://alugha.com/fuseschool

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial

More videos by this producer

Equation Of Parallel Lines | Graphs | Maths | FuseSchool

In this video, we are going to look at parallel lines. To find the equation of parallel lines, we still use the y=mx + c equation, and because they have the same gradient, we know straight away that the gradient ‘m’ will be the same. We then just need to find the missing y-intercept ‘c’ value. VISI