10 Year Anniversary
Starter Plan
1 yr / only 24€
AI video translation workspace
Automatic: transcription, translation & voiceover
GDPR compliant video hosting
Promotion ends in
0
Days
:
0
Hours
:
0
Minutes
Use code
10YEARS
at checkout
*discount only applies to the first year
10 Year Anniversary:
Starter Plan,1 yr / only 24€
Use code
10YEARS
at checkout
*discount only applies to the first year

Tipus de nombres | Nombres | Matemàtiques | FuseSchool

Fes clic per a veure més vídeos: https://alugha.com/fuseschool Tots sabem quins són els nombres 1, 2, 3, 4, 5, etc., fins i tot els negatius -1,-2,-3,-4,-5, etc. Però sabíeu que els matemàtics classifiquen els nombres en diferents tipus; en un sistema numèric? Comencem amb els nombres reals. Poden ser positius, negatius, zero, decimals, fraccions, el pi... Gairebé qualsevol nombre que puguis pensar és un nombre real. Només els nombres imaginaris, com l'arrel quadrada de -1 i l'infinit, no ho són, però ara no cal que t'hi encaparris. Si pots posar el nombre en una recta numèrica, és real. Aquest símbol s'utilitza per a representar nombres reals. Els nombres reals es divideixen en dos subconjunts: racionals i irracionals. Per recordar-ho penso que fraccional i racional rimen. És a dir, qualsevol nombre sencer, com decimals exactes i periòdics. De fet, tots els nombres, excepte els decimals no repetits, són racionals. Els decimals que no es repeteixen són irracionals. Exemples ben coneguts són el nombre pi i l'arrel quadrada de dos. Moltes arrels quadrades, arrels cúbiques, etc. són irracionals. Si els decimals són infinits i no es repeteixen, són irracionals. Tornem als nombres racionals. Poden dividir-se encara més en nombres naturals i enters. Els enters són els enters positius, els enters negatius i el zero. Mentre que els nombres naturals són a partir de 0 i els positius. Curiosament, els matemàtics no es posen d'acord sobre si s'ha d'incloure el 0 en els nombres naturals o no. De vegades ho està i d'altres, no. Si el 0 no es considera un nombre natural, llavors es necessita una altra categoria anomenada de nombres enters, que és exactament el mateix que els nombres naturals però amb el 0. Ara ja coneixes el sistema de nombres reals. L'1, per exemple, és un nombre natural, un nombre sencer, un nombre racional i un nombre real. VISITA'NS a www.fuseschool.org, on tots els nostres vídeos estan acuradament organitzats en temes i en un ordre específic. També hi trobaràs tot el que oferim. Comenta, fes clic a m'agrada i comparteix amb altres alumnes. Pots fer i respondre preguntes, i els mestres es posaran en contacte amb tu. Aquests vídeos es poden usar en aprenentatge semipresencial o com ajuda per revisar temari. Accedeix a una experiència d'aprenentatge més completa a la plataforma i aplicació de Fuse School: www.fuseschool.org Aquest recurs educatiu obert és gratuït, sota una llicència Creative Commons: Reconeixement-No Comercial CC BY-NC (Veure llicència Redacció: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Pots descarregar el vídeo per a ús educatiu sense ànim de lucre. Si vols modificar el vídeo, contacta amb nosaltres: info@fuseschool.org

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial

More videos by this producer