Què són els polinomis? | Àlgebra | Matemàtiques | FuseSchool

En àlgebra hi ha noms diferents per a elements diferents: expressions, equacions, fórmules i identitats són versions lleugerament diferents d'elements similars. Després, dins d'aquests, tenim variables, constants, coeficients i exponents per a descriure les parts. També hem de saber què significa la paraula polinomi i els diferents tipus de polinomis. VISITA'NS a www.fuseschool.org, on trobaràs els nostres vídeos acuradament organitzats en temes i ordre específic, i per a veure què més oferim. Comenta, dóna-li m'agrada i comparteix amb altres alumnes. Pots fer i respondre preguntes, i els mestres es posaran en contacte amb tu. Aquests vídeos poden usar-se en un model d'aprenentatge semipresencial o com a ajuda de revisió. Fes clic aquí per a veure més vídeos: https://alugha.com/fuseschool Twitter: https://twitter.com/fuseschool Accedeix a una experiència d'aprenentatge més intensa en la plataforma i aplicació Fuse School: www.fuseschool.org Aquest recurs educatiu obert és gratuït, sota llicència Creative Commons: Reconeixement-No comercial CC BY-NC (Veure escriptura de llicència: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Es permet descarregar el vídeo per a finalitats educatives sense finalitats de lucre. Si vols modificar el vídeo, contacta'ns: info@fuseschool.org

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial

More videos by this producer

Equation Of Parallel Lines | Graphs | Maths | FuseSchool

In this video, we are going to look at parallel lines. To find the equation of parallel lines, we still use the y=mx + c equation, and because they have the same gradient, we know straight away that the gradient ‘m’ will be the same. We then just need to find the missing y-intercept ‘c’ value. VISI