Hepatitis vírica i càncer de fetge

Les infeccions de l'hepatitis B i C causen carcinoma hepatocel·lular (HCC) mitjançant la replicació en hepatòcits. El resultat és la inflamació, la mort cel·lular i la proliferació. La prevenció de la infecció per hepatitis és important per reduir el risc de càncer de fetge, que es pot aconseguir augmentant les normes d'higiene i els programes de vacunació. Vídeo produït per: Sophia Huynh, Lizvet Luceno, Andrea Malvezzi i Amy Ngo. La responsabilitat de l'exactitud del contingut proporcionat recau únicament en els autors. Feu clic aquí per obtenir més vídeos: https://alugha.com/mysimpleshow Vídeo creat en el context de la iniciativa voluntària de la UNSSC i la fundació simpleshow: https://simpleshow-foundation.org/volunteer/

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer

World Food Day

October 16th - World food day, is a day of action dedicated to eliminate global hunger. Held annually on 16th October, people from around the world come together to declare their commitment to eradicate worldwide hunger from our lifetime. Click here to see more videos: https://alugha.com/mysimplesh

The Main Facts About The Vietnam War

The Vietnam War (or Second Indochina War, as known in Asia) was one of the worst humanitarian catastrophes of the 20th century. The enduring struggle between the communist Viet Cong and the capitalist-backed South claimed hundreds thousands of innocent lives. This explainer video informs you about i