El rang | Estadística i probabilitat | Mates | FuseSchool

Fes clic aquí per veure més vídeos: https://alugha.com/FuseSchool Probablement t'hauran parlat de les tres formes de promig. 4, 6, 6, 7, 10, 11, 12 Mitjana = 8 Mediana = 7 Moda = 6 Sovint el rang s'afegeix a aquestes tres formes, tot i que en realitat no és una mesura del promig. És la diferència entre el valor més gran i el més petit de les dades. Així que aquí el rang és 12 menys 4, que és 8. 4, 6, 6, 7, 10, 11, 12 Mitjana = 8 Mediana = 7 Moda = 6 RANG = 12-4 = 8 El rang proporciona el context per a la mitjana, la mediana i la moda. Si el rang és gran, llavors la mitjana, la mediana o la moda podrien no representar molt bé les dades. En canvi, si el rang és petit, les dades estaran més ben representades. En aquest vídeo aprendrem sobre el rang més detalladament. VISITA'NS a www.fuseschool.org, on tots els nostres vídeos estan organitzats per temes, i on podràs veure què més oferim. Comenta, fes clic a "m'agrada" i comparteix amb altres alumnes. Pots fer i respondre preguntes i els professors es posaran en contacte amb tu. Aquests vídeos es poden utilitzar en un model de classe invertida (Flipped Classroom) o com una ajuda per revisar la matèria. Accedeix a una experiència d'aprenentatge más profunda a la plataforma y aplicació de Fuse School: www.fuseschool.org Aquest recurs educatiu obert és gratuït, sota una llicència Creative Commons: Atribució-No Comercial CC BY-NC (Veure escriptura de la llicència: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Es permet descarregar el vídeo per fer-ne un ús educatiu sense ànim de lucre. Si vols modificar el vídeo, posa't en contacte amb nosaltres: info@fuseschool.org

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial

More videos by this producer