Divisió de polinomis per nombres sencers i monomis | Àlgebra | Matemàtiques | FuseSchool

Dividir un polinomi per un nombre enter o per una expressió en realitat és només una altra forma de simplificar. Realment no hi ha res nou per aprendre: només cal ser capaç de simplificar els números (de la forma en què 20/15 se simplifica a 4/3) i saber dividir amb índexs (al dividir amb índexs es resten les potències, així que x ^ 7 / x ^ 3 = x ^ 4). Per dividir un polinomi entre un nombre (o un enter), cal seguir 3 simples passos: (1) Reescriure l'expressió com una fracció. (2) Dividir el problema en parts escrivint per separat cada terme sobre el denominador. (3) Simplificar cadascun dels termes. EXEMPLE: (8a + 10b - 14) / 2 (1) Reescriure com una fracció (8a + 10b - 14) / 2 (2) Dividir-la en 8a / 2 + 10b / 2 - 14/2. (3) Simplificar: 8a dividit per 2 és 4a. 10b dividit per 2 és 5b. I 14 dividit per 2 és 7. RESPOSTA: 4a + 5b - 7 ¡Simple! Per dividir entre monomis seguim als 3 mateixos simples passos (recordeu que un monomi és una expressió amb una sola variable). VISITA'NS a www.fuseschool.org, on tots els nostres vídeos estan acuradament organitzats per temes i ordres específiques, i per veure què més oferim. Comenta, fes clic a M'agrada i comparteix-ho amb altres estudiants. Pots fer i respondre preguntes, i els professors es posaran en contacte amb tu. Aquests vídeos poden usar-se en un model d'aprenentatge semipresencial o com a ajuda de revisió. Twitter: https://twitter.com/fuseSchool Accedeix a una experiència d'aprenentatge més intensa a la plataforma i aplicació de FuseSchool: www.fuseschool.org Aquest recurs educatiu obert és gratuït, sota una llicència Creative Commons: Atribució No Comercial CC BY-NC (per veure l'escriptura de la llicència fes clic aquí: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Està permès descarregar el vídeo per usos educatius sense ànim de lucre. Si vols modificar el vídeo, posa't en contacte amb nosaltres: info@fuseschool.org Fes clic aquí per veure més vídeos: https://alugha.com/FuseSchool

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer

Equation Of Parallel Lines | Graphs | Maths | FuseSchool

In this video, we are going to look at parallel lines. To find the equation of parallel lines, we still use the y=mx + c equation, and because they have the same gradient, we know straight away that the gradient ‘m’ will be the same. We then just need to find the missing y-intercept ‘c’ value. VISI