Què són les reaccions endotèrmiques i exotèrmiques? | Reaccions | Química | FuseSchool

Fes clic aquí per veure més vídeos: https://alugha.com/FuseSchool Una reacció exotèrmica desprèn energia, per exemple el foc emet calor. Una reacció endotèrmica absorbeix l'energia dels voltants; com un ninot de neu que es fon. Les reaccions exotèrmiques transfereixen energia als voltants. Aquesta energia en general és calor i fa que l'entorn s'escalfi, com una foguera que manté a tothom calent. A part de la combustió (cremar), hi ha altres exemples de reaccions exotèrmiques: - Reaccions de neutralització entre àcids i alcalins - La reacció entre l'aigua i l'òxid de calci - Respiració És fàcil detectar una reacció exotèrmica - només necessites un termòmetre per veure si la temperatura augmenta. La majoria de les reaccions químiques són exotèrmiques, emeten calor. Els processos físics també poden ser endotèrmics o exotèrmics. Quan alguna cosa es congela, passa de ser líquida a sòlida. Perquè això passi, cal crear enllaços, i per crear enllaços cal tenir energia. En aquest cas es desprèn energia, així que la congelació és exotèrmica. De manera similar, quan es produeix la condensació, és a dir, quan un gas es converteix en líquid, es creen enllaços i es desprèn energia. La congelació i la condensació són exotèrmiques, ja que en les reaccions exotèrmiques l'energia s'emet a l'entorn. Això vol dir que l'energia dels reactius és més gran que l'energia dels productes. Les reaccions endotèrmiques són menys comunes, absorbeixen l'energia de l'entorn. L'energia que es transfereix és generalment calor. Per tant, en les reaccions endotèrmiques, l'entorn sol ser més fred. Alguns exemples de reaccions endotèrmiques són: - Electròlisi - La reacció entre el carbonat de sodi i l'àcid acètic - La fotosíntesi Les reaccions endotèrmiques també es poden veure en els processos físics. Quan alguna cosa es fon passa de ser sòlida a líquida. Perquè això passi, els enllaços han de trencar-se, i per trencar es necessita energia. L’ebullició també és endotèrmica ja que es necessita energia per trencar els enllaços i que el líquid es converteixi en gas. Com que en les reaccions endotèrmiques s’afegeix energia a la reacció, l’energia dels productes és superior a l’energia dels reactius. En aquests casos també podem detectar les reaccions endotèrmiques amb un termòmetre, perquè la temperatura seria més baixa. SUBSCRIU-TE al canal de YouTube de FuseSchool per veure més vídeos divulgatius. Els nostres professors i animadors es reuneixen per crear vídeos divertits i fàcils d'entendre sobre matèries com Química, Biologia, Física, Matemàtiques i TIC. VISITA'NS a www.fuseschool.org, on tots els nostres vídeos estan acuradament organitzats per temes i ordres específiques, i per veure què més oferim. Comenta, fes clic a M'agrada i comparteix-ho amb altres estudiants. Pots fer i respondre preguntes, i els professors es posaran en contacte amb tu. Estos vídeos se pueden utilizar en un modelo de clase invertida (Flipped Classroom) o como una ayuda para revisar la materia. Twitter: https://twitter.com/fuseSchool Aquest recurs educatiu obert és gratuït, sota una llicència Creative Commons: Atribució No Comercial CC BY-NC (per veure l'escriptura de la llicència fes clic aquí: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Està permès descarregar el vídeo per usos educatius sense ànim de lucre. Si vols modificar el vídeo, posa't en contacte amb nosaltres: info@fuseschool.org

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial

More videos by this producer

Equation Of Parallel Lines | Graphs | Maths | FuseSchool

In this video, we are going to look at parallel lines. To find the equation of parallel lines, we still use the y=mx + c equation, and because they have the same gradient, we know straight away that the gradient ‘m’ will be the same. We then just need to find the missing y-intercept ‘c’ value. VISI