Phản ứng chuyển vị và phản ứng trong các giải pháp | Hóa học cho tất cả | The Fuse School

Tìm hiểu những điều cơ bản về phản ứng chuyển vị và phản ứng trong dung dịch. Phản ứng dịch chuyển là gì? và những gì họ trong các giải pháp? Tìm hiểu thêm trong video này! Video này là một phần của 'Hóa học cho tất cả' - một dự án Giáo dục Hóa học của Quỹ Charity Fuse của chúng tôi - tổ chức đằng sau The Fuse School. Những video này có thể được sử dụng trong một mô hình lớp học lật hoặc như một trợ giúp sửa đổi. Twitter: https://twitter.com/fuseSchool Truy cập trải nghiệm học tập sâu hơn trong nền tảng Fuse School và ứng dụng: www.fuseschool.org Theo chúng tôi: Bạn với chúng tôi: http://www.facebook.com/fuseschool

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

Giới thiệu về trình tự | Đại số | Toán học | FusesSchool

Bấm vào đây để xem thêm video: https://alugha.com/FuseSchool Trong video này, chúng ta sẽ khám phá một số thuật ngữ chuỗi quan trọng và làm thế nào để nhận biết và tạo ra một số chuỗi quan trọng. Chúng ta sẽ đi qua tất cả các chuỗi chìa khóa này. Số học, tuyến tính, tam giác, hình vuông, khối lập p