Çözeltilerde yer değiştirme reaksiyonları ve reaksiyonları | Herkes İçin Kimya | Sigorta Okulu

Deplasman reaksiyonları ve çözeltilerdeki tepkimeler hakkında temel bilgileri öğrenir. Deplasman reaksiyonları nelerdir? ve çözümlerde ne var? Bu videoda daha fazlasını öğrenin! Bu video, The Fuse School'un arkasındaki organizasyon olan Charity Fuse Foundation tarafından hazırlanan Kimya Eğitimi projesi olan 'Herkes İçin Kimya' nın bir parçasıdır. Bu videolar ters çevrilmiş bir sınıf modelinde veya revizyon yardımı olarak kullanılabilir. Twitter: https://twitter.com/fuseSchool Fuse School platformunda ve uygulamasında daha derin bir Öğrenme Deneyimine erişin: www.fuseschool.org Bizi takip edin: Bize arkadaş: http://www.facebook.com/fuseschool

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

Equation Of Parallel Lines | Graphs | Maths | FuseSchool

In this video, we are going to look at parallel lines. To find the equation of parallel lines, we still use the y=mx + c equation, and because they have the same gradient, we know straight away that the gradient ‘m’ will be the same. We then just need to find the missing y-intercept ‘c’ value. VISI