Förskjutningsreaktioner och reaktioner i lösningar | Kemi för alla | Säkringsskolan

Lär dig grunderna om förskjutningsreaktioner och reaktioner i lösningar. Vad är förskjutningsreaktioner? och vad de i lösningar? Ta reda på mer i den här videon! Den här videon är en del av 'Chemistry for All' - ett projekt för kemiutbildning av vår välgörenhetssäkringsstiftelse - organisationen bakom The Fuse School. Dessa videor kan användas i en vänt klassrumsmodell eller som ett revisionshjälpmedel. Twitter: https://twitter.com/fuseSchool Få tillgång till en djupare inlärningsupplevelse i Fuse School-plattformen och appen: www.fuseschool.org Följ oss: Vän oss: http://www.facebook.com/fuseschool

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

Equation Of Parallel Lines | Graphs | Maths | FuseSchool

In this video, we are going to look at parallel lines. To find the equation of parallel lines, we still use the y=mx + c equation, and because they have the same gradient, we know straight away that the gradient ‘m’ will be the same. We then just need to find the missing y-intercept ‘c’ value. VISI