Reakcje przemieszczenia i reakcje w roztworach | Chemia dla Wszystkich | The Fuse School

Poznaj podstawy reakcji przemieszczenia i reakcji w roztworach. Czym są reakcje przemieszczenia? i co oni w rozwiązaniach? Dowiedz się więcej w tym filmie! Ten film jest częścią projektu „Chemistry for All” - projektu edukacji chemicznej naszej Charity Fuse Foundation - organizacji stojącej za The Fuse School. Te filmy mogą być używane w odwróconym modelu klasy lub jako pomoc w rewizji. Twitter: https://twitter.com/fuseSchool Uzyskaj dostęp do głębszych doświadczeń edukacyjnych na platformie i aplikacji Fuse School: www.fuseschool.org Podążaj za nami: Przyjaciel nas: http://www.facebook.com/fuseschool

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

Equation Of Parallel Lines | Graphs | Maths | FuseSchool

In this video, we are going to look at parallel lines. To find the equation of parallel lines, we still use the y=mx + c equation, and because they have the same gradient, we know straight away that the gradient ‘m’ will be the same. We then just need to find the missing y-intercept ‘c’ value. VISI