El Premi Nobel en poques paraules

Els premis Nobel són dels premis més famosos i prestigiosos del món. Però quina és la seva història? I com es trien els nominats? Ho expliquem en aquest simpleshow. Fes clic aquí per veure més vídeos: https://alugha.com/mysimpleshow Autor: Rodrigo Díaz McVeigh

LicenseCreative Commons Attribution-ShareAlike

More videos by this producer

1:44
1:48
1:43
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more in our privacy policy.