Què són els enllaços iònics? | Propietats de la matèria | Química | FuseSchool

Fes clic aquí per a veure més vídeos: https://alugha.com/fuseschool En aquest vídeo aprendràs els conceptes bàsics dels enllaços iònics. Actualment, Fuse School treballa en el projecte Chemistry Journey. És un projecte d'educació en química que duu a terme The Fuse School i que compta amb el patrocini de Fuse. Els vídeos es poden utilitzar en un model de classe invertida (Flipped Classroom) o com una ajuda per a revisar la matèria. Segueix-nos a les xarxes socials per a veure els últims vídeos i mantenir-te informat! Twitter: https://twitter.com/fuseschool Facebook: https://www.facebook.com/fuseschool Email: info@fuseschool.org Pàgina web: www.fuseschool.org Aquest vídeo es distribueix sota una llicència Creative Commons: Atribució - No Comerciar - No crear Derivats CC BY-NC-ND

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial

More videos by this producer

What Are Pathogens? | Health | Biology | FuseSchool

A pathogen is a microorganism that can cause disease. Pathogens may be viruses, bacteria, protists or fungi. Examples of bacteria infections are cholera, typhoid, food poisoning and gonorrhoea. Examples of viral infections are the flu (influenza), measles, mumps, the common cold and AIDS. Some com