10 Year Anniversary
Starter Plan
1 yr / only 24€
AI video translation workspace
Automatic: transcription, translation & voiceover
GDPR compliant video hosting
Promotion ends in
0
Days
:
0
Hours
:
0
Minutes
Use code
10YEARS
at checkout
*discount only applies to the first year
10 Year Anniversary:
Starter Plan,1 yr / only 24€
Use code
10YEARS
at checkout
*discount only applies to the first year

El transport cel·lular: Difusió i Osmosi | Cèl·lules | Biologia | FuseSchool

Fes clic per veure més vídeos: https://alugha.com/FuseSchool En aquest vídeo veurem com les cèl·lules seleccionen les substàncies útils i eliminen els residus mitjançant tres mètodes de transport: difusió, osmosi i el transport actiu, que veurem en la segona part. L'intercanvi de materials entre les cèl·lules i l'entorn es produeix a través de la membrana cel·lular. Perquè aquest intercanvi sigui el més eficient possible, alguns organismes han desenvolupat superfícies d'intercanvi especialitzades com els alvèols pulmonars, els pèls radiculars a les plantes o les nefrones dels ronyons. En funció del que s'intercanviï i de la direcció del gradient de concentració, les substàncies es desplacen per determinar si s'utilitza la difusió, l'osmosi o el transport actiu. La difusió és el procés pel qual les partícules es dispersen les unes de les altres. Passen d'una alta concentració a una baixa concentració, i fan que el gradient de concentració disminueixi fins que es distribueixen uniformement. L'osmosi és molt similar a la difusió però només en l'aigua. És el moviment de l'aigua a l'interior o a l'exterior d'una cèl·lula. És el moviment d'una solució diluïda (és a dir, que té una concentració alta de molècules d'aigua) pel gradient de concentració a una solució més concentrada, és a dir, una concentració baixa de molècules d'aigua. Les molècules d'aigua es mouen a través d'una membrana parcialment permeable. Mira la segona part per aprendre sobre el transport actiu. SUBSCRIU-TE al canal de YouTube de FuseSchool per veure més vídeos divulgatius. Els nostres professors i animadors es reuneixen per crear vídeos divertits i fàcils d'entendre sobre matèries com Química, Biologia, Física, Matemàtiques i TIC. Uneix-te a la nostra plataforma a www.fuseschool.org. Aquests vídeos es poden utilitzar en un model de classe invertida (Flipped Classroom) o com una ajuda per revisar la matèria. Twitter: https://twitter.com/fuseSchool Facebook: http://www.facebook.com/fuseschool Aquest recurs educatiu obert és gratuït, sota una llicència Creative Commons: Reconeixement-No Comercial CC BY-NC (Veure llicència Escriptura: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Es permet descarregar el vídeo per un ús educatiu sense ànim de lucre. Si vols modificar el vídeo, posa't en contacte amb nosaltres: info@fuseschool.org

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial

More videos by this producer

Equation Of Parallel Lines | Graphs | Maths | FuseSchool

In this video, we are going to look at parallel lines. To find the equation of parallel lines, we still use the y=mx + c equation, and because they have the same gradient, we know straight away that the gradient ‘m’ will be the same. We then just need to find the missing y-intercept ‘c’ value. VISI