Com s'uneixen els àtoms | Propietats de la matèria | Química | FuseSchool

Apreneu els fonaments de com els àtoms s'uneixen estudiant la seva estructura. Els enllaços es formen per l'atracció d'electrons carregats negativament i el nucli positiu dels àtoms. Els àtoms tenen un petit nucli carregat positivament que conté gairebé tota la massa de l'àtom, envoltat de capes d'electrons carregats negativament. Cada capa només pot contenir un nombre fix d'electrons quan està plena. L'hidrogen té una sola càrrega positiva al nucli i un sol electró. Si dos àtoms d'hidrogen s'acosten, es produeix una atracció: la càrrega positiva i la càrrega negativa de l'electró s'atreuen. No obstant això, la primera capa de tots els àtoms, pot contenir només dos electrons, de manera que quan els dos àtoms d'hidrogen s'uneixen, els dos electrons essencialment “omplen” la capa exterior dels dos àtoms d'hidrogen. Els àtoms estan essencialment “units” per l'atracció dels dos electrons i dels dos nuclis. La mateixa forma d'enllaç compartit d'electrons es produeix entre qualsevol element no metàl·lic, i la capa exterior s'omple ràpidament, el que en limita el nombre d'enllaços que es formen. L'enllaç metàl·lic és la forma en què s'uneixen tots els metalls i aliatges, i explica les propietats típiques dels metalls. Podeu afegir tants àtoms com vulgueu i mai no hi haurà prou electrons per omplir la capa exterior. Per tant, en l'enllaç metàl·lic, els àtoms formen una xarxa molt compacta en la qual els àtoms no estan units per parells fixos d'electrons, sinó per un “mar” d'electrons que viatja a voluntat aquestes capes exteriors parcialment plenes. Quan dos àtoms diferents s'acosten, es poden formar enllaços covalents. El nombre d'electrons compartits depèn dels electrons que falten en les capes exteriors dels àtoms. En general, en aquest vídeo aprendreu com dos àtoms que s'aproximen entre si tenen la capacitat d'enllaçar-se si hi ha espai en les seves capes exteriors. Els elements no metàl·lics tendiran a formar petites molècules autònomes que resulten en sòlids volàtils, líquids i tots els gasos. El carboni i el silici donaran lloc a estructures gegants. Els elements metàl·lics s'uneixen entre si per formar estructures metàl·liques amb electrons solts. Quan un metall s'uneix a un no metall es formen compostos iònics. Els nostres professors i animadors col·laboren per fer vídeos divertits i fàcils d'entendre sobre Química, Biologia, Física, Matemàtiques i TIC. Visiteu-nos a www.fuseschool.org, on trobareu els nostres vídeos acuradament organitzats en temes i ordre específics, i per veure què més us oferim. Comenteu, premeu el m'agrada i compartiu amb altres estudiants. Podeu fer i respondre preguntes, i els professors us contactaran. Aquests vídeos es poden utilitzar en un model d'aprenentatge semipresencial o com a ajuda per a la revisió. Twitter: https://twitter.com/fuseSchool Accediu a una experiència d'aprenentatge més intensa a la plataforma i aplicació Fuse School: www.fuseschool.org Aquest recurs educatiu obert és gratuït, sota llicència Creative Commons: Reconeixement-No comercial CC BY-NC (vegeu llicència escrita: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Es permet descarregar el vídeo amb finalitats educatives sense ànim de lucre. Si voleu modificar el vídeo, poseu-vos en contacte amb nosaltres: info@fuseschool.org Traducció i doblatge: alugha Feu clic aquí per obtenir més vídeos: https://alugha.com/FuseSchool

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial

More videos by this producer