Mazuva gumi nematanhatu ekurwisa - Kubvisa Mhirizhonga Kune Vakadzi Vakaremara

Mhirizhonga inoitwa nevanhukadzi inyaya yakanetsa muZimbabwe sezviri kuitika pasi rose. Vanopfuura mumwe chete pavakadzi vatatu (15 - 49) vakasangana nemhirizhonga (35%) nepo mukadzi mumwe pavashanu (17%) akasangana nemhirizhonga pabonde. Muzviitiko zvakawanda, vatadzi vacho vanobatana padhuze. Mhirizhonga inoenderana nevanhukadzi - kunyorwa kwekodzero dzevanhu kwakanyatsoratidzwa, kupokana kwehutano hweveruzhinji, uye chipingaidzo mukutora chikamu kwevanhu, vezvematongerwo enyika, nezvehupfumi. Iyo inokanganisa kuchengetedzeka, chiremerera, uye hutano hwakakwana, hutano pamwe nehupfumi hwevanhu vanohuwana. Zvidzidzo zvinoratidza kuti vakadzi nevasikana vakaremara vanogona kusangana nemhirizhonga kakapetwa kagumi kupfuura vakadzi nevasikana vasina hurema. Vanokanganisa vanogona kuvanangisa nekuda kwekufamba kwavo kushoma kana nzira dzekutaurirana. Munguva yemazuva gumi nematanhatu ekurwisa mhirizhonga muna 2020, UNESCO neSpotlight Initiative Implementing Partner, iyo Federation of Organisations of Disabled People in Zimbabwe (FODPZ) iri kukurudzira kuti GBV iparadzwe nevakadzi nevasikana vakaremara. Mavhidhiyo matatu eChirungu, Shona, neNdebele anofambisa mashoko akakosha ekusimudzira ruzivo nekugumisa GBV kuvakadzi nevasikana vakaremara. https://en.unesco.org/news/unesco-sardc-formulate-youth-development-and-social-innovations-programmes

LicenseFair Use

More videos by this producer

Freddy Cruise uses Ready-to-Use

Producing custom solutions is laborious and time-consuming. Why not resort to ready-to-use mixtures or ready-to-use solutions. Ready-to-use mixtures, including special requests, can be ordered and used quickly and easily. Of course, in compliance with all legal requirements and tested quality. Fredd

A Quick Intro To Angel Studios

Angel Studios allows creators and audiences to form passionate communities around their creative projects, making the story behind the show as important as the final project itself. The studios' first projects -- The Chosen and Dry Bar Comedy -- have earned billions of views around the world. http