OMS: Coronavirus, preguntes i respostes

Què és el coronavirus? D'on ha sortit? Com puc protegir-me? Per saber les respostes mira aquestes preguntes i respostes de l'Organització Mundial de la Salut. Per a més informació: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses (en castellà). Fes clic aquí per veure més vídeos: https://alugha.com/WHO OMS: Coronavirus, preguntes i respostes. YouTube: Organització Mundial de la Salut; 2020. Llicència: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) no ha creat les versions en idiomes diferents a l'anglès. L'OMS no es responsabilitza del contingut o de la precisió d'aquesta traducció. La edición original WHO: Coronavirus - questions and answers (Q&A). Ginebra: Organització Mundial de la Salut; 2020. Llicència: CC BY-NC-SA 3.0 IGO serà l'edició vinculant i autèntica.

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

More videos by this producer