Enzymer | Celler | Biologi | FuseSchool

Klicka här för att se fler videor: https://alugha.com/FuseSchool Enzymer är verkligen viktiga proteiner, som påskyndar reaktionshastigheterna såsom i fotosyntes, andning och proteinsyntes. Enzymerna och substraten rör sig alltid, och ibland kolliderar de med rätt hastighet och orientering så att substratet passar in i enzymet på det aktiva stället. Kollisionsteorin dikterar att kollisioner måste ske med tillräcklig energi och i en specifik orientering för att en reaktion ska inträffa. Enzymer är specialiserade; deras aktiva plats matchar formen på det specifika substratet som de reagerar med. Enzymet och substratet passar ihop med hjälp av en lås- och nyckelmekanism. När substratet är på det aktiva stället sker reaktionen. Den erforderliga produkten produceras och enzymet frigör sig själv och fortsätter att röra sig. Enzymet kan vara proteas, som bryter ner proteiner till aminosyror. Eller kolhydras som bryter ner kolhydrater till glukos. Eller lipas som bryter ner fetter till fettsyror och glyceroler. Väteperoxid bildas ofta som ett resultat av reaktioner i celler, och om det lämnas att bygga upp är det skadligt. Lyckligtvis har vi katalasenzymer som är riktigt snabba. De bryter väteperoxiden ner i det ofarliga vattnet och syret. Lika, enzymer kan hjälpa till att bygga upp molekyler som denna... men processen är fortfarande exakt densamma. Medan enzymer gör fantastiska saker, de är känsliga. Varje enzym har optimala förhållanden under vilka det fungerar bäst. För det första måste det finnas tillräckligt med substrat runt - de behöver en tillräckligt hög substratkoncentration för reaktionen som de katalyserar. Om det finns för lite substrat, sänks reaktionshastigheten. Ibland, om det finns för mycket produkt runt så saktar reaktionen eftersom enzymerna och substraten har mindre chans att stöta på varandra. Så produkten måste tas bort för en högre reaktionshastighet. Enzymer har också optimala pH- och temperaturförhållanden. Fram till en punkt orsakar en ökning av temperaturen ökad reaktionshastighet eftersom det finns mer värmeenergi. Mer energi innebär fler kollisioner. Men över en viss temperatur sjunker hastigheten på grund av denaturering. Vi kommer att titta på effekten av pH och temperatur på enzymer i vår video ”Denaturering av enzymer”. De pH- och temperaturoptimala förhållandena är specifika för de förhållanden de arbetar i; ett enzym som fungerar i magen till exempel skulle ha ett surare optimalt pH. Och naturligtvis, det måste finnas tillräckligt med enzymer för att reaktionshastigheten ska optimeras. Så vi vet att enzymer och substrat passar ihop på det aktiva stället och bildar en ”lås och nyckel” -mekanism. Enzymet frigör sedan produkten och kan återanvändas igen. De är känsliga för temperatur och pH, och det måste finnas tillräckliga enzym- och substratkoncentrationer för att reaktioner ska kunna uppstå. Enzymer kontrollerar inte bara alla typer av reaktioner som i fotosyntes, andning, matsmältning och proteinsyntes, men vi använder dem också i det dagliga livet. Proteas- och lipasenzymer används i biologiska tvättpulver för att avlägsna proteiner och fetter från fläckar i våra kläder. Vi använder också enzymer i vår livsmedels- och dryckesindustri; pektinas används för att bryta ner cellerna i frukt när man gör fruktjuice så att mer juice släpps ut. BESÖK oss på www.fuseschool.org, där alla våra videor är noggrant organiserade i ämnen och specifika beställningar, och för att se vad vi har mer att erbjuda. Kommentar, gilla och dela med andra elever. Du kan både ställa och svara på frågor, och lärare kommer tillbaka till dig. Dessa videor kan användas i en vänt klassrumsmodell eller som ett revisionshjälpmedel. Twitter: https://twitter.com/fuseSchool Denna öppna utbildningsresurs är gratis under en Creative Commons-licens: Erkännande-IckeKommersiell CC BY-NC (Visa License Deed: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Du får ladda ner videon för ideell, pedagogisk användning. Om du vill ändra videon, vänligen kontakta oss: info@fuseschool.org

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

Equation Of Parallel Lines | Graphs | Maths | FuseSchool

In this video, we are going to look at parallel lines. To find the equation of parallel lines, we still use the y=mx + c equation, and because they have the same gradient, we know straight away that the gradient ‘m’ will be the same. We then just need to find the missing y-intercept ‘c’ value. VISI