La lluita de Nelson Mandela per la igualtat i la llibertat

Fes clic per veure més videos: https://alugha.com/mysimpleshow EN Nelson Mandela és famós per la seva lluita contra la segregació racial a Sud-àfrica, l'apartheid. Els seus esforços sense precedents per a la pau i la reconciliació van ser honorats amb la creació de Nelson Mandela Day el 18 de juliol. Aquest simplehow resumeix les principals fites en la ruta de Mandela a una major llibertat al seu país. Autor: Marc Steinsberger

LicenseCreative Commons Attribution-ShareAlike

More videos by this producer

Gender Equality In Politics

Around the world, women are closing the gender gap in areas such as health and education, but significant gender inequality persists in politics. Do you know that only 23% of the world's politicians are women? What do you think about this? Leave your comment below. Click here to see more videos: h

Desigualtat de gènere i economia

Fes clic aquí per veure més vídeos: https://alugha.com/mysimpleshow Com afecta la desigualtat de gènere a l'economia global? Descobreix-ho al nostre vídeo. Vídeo creat per Chris Ross. Aquest vídeo ha estat creat per donar suport a la campanya "Objectiu 5: Igualtat de gènere". Per a més informació

How Wikipedia contributes to free knowledge

How does Wikipedia contribute to free knowledge? On January 15, 2016 Wikipedia turns 15 years old! Old (or maybe young?) enough to become the largest collection of free and collaborative knowledge in human history! Learn how YOU can contribute to the movement and become a part of the amazing communi