La lluita de Nelson Mandela per la igualtat i la llibertat

Fes clic per veure més videos: https://alugha.com/mysimpleshow EN Nelson Mandela és famós per la seva lluita contra la segregació racial a Sud-àfrica, l'apartheid. Els seus esforços sense precedents per a la pau i la reconciliació van ser honorats amb la creació de Nelson Mandela Day el 18 de juliol. Aquest simplehow resumeix les principals fites en la ruta de Mandela a una major llibertat al seu país. Autor: Marc Steinsberger

LicenseCreative Commons Attribution-ShareAlike

More videos by this producer