Què són els cromosomes? Genètica | Biologia | FuseSchool

Al nucli de cada cèl·lula eucariota, l'ADN està empaquetat en cromosomes. Cada cromosoma està format per ADN que es troba al voltant de proteïnes que li donen l'estructura. Els cromosomes es troben normalment en parells, excepte els gàmetes (òvuls i espermatozoides), però el nombre de cromosomes canvia segons l'espècie. Els humans en tenim 23 parells, els elefants 28 i les plantes de pastanaga 9. Els cromosomes es componen de molècules d'ADN llargues i enrotllades de doble hèlix. En aquesta cadena llarga, hi ha regions més curtes que porten el codi genètic de proteïnes específiques que es coneixen com a gens. Els cromosomes contenen tota la informació que ajuda una cèl·lula a créixer, sobreviure i reproduir-se. Cada cromosoma té un centròmer, que divideix el cromosoma en dos seccions o braços. La ubicació del centròmer en cada cromosoma és el que li dóna la seva forma característica. Els braços p són els curts i els braços q, l'estructura del braç llarg. Els cromosomes es componen d'ADN i proteïnes, i l'ADN s'enrotlla en les proteïnes histones que sostenen l'estructura. Els cromosomes es transmeten de pares a fills i juguen un paper important que assegura que l'ADN es copiï i distribueixi amb precisió durant el procés de divisió cel·lular. En general, els cromosomes no són visibles al nucli de la cèl·lula i només es poden veure quan la cèl·lula es divideix. Durant la divisió cel·lular, els cromosomes es dupliquen. Això ho veurem amb més detall en futurs vídeos, com "Què és la mitosi?". Quan els cromosomes es dupliquen, es condensen en estructures curtes que després poden tenyir-se i observar-se en microscopi. El centròmer manté units els cromosomes duplicats. Els cromosomes duplicats es denominen cromàtides germanes. Tingues en compte que un cromosoma és només la meitat, però que la forma en X és aquest cromosoma duplicat unit en el centròmer. VISITA'NS a www.fuseschool.org, on trobaràs els nostres vídeos acuradament organitzats en temes i ordre específic, i per a veure què més oferim. Comenta, prem el m'agrada i comparteix amb altres alumnes. Pots fer i respondre preguntes, i els mestres es posaran en contacte amb tu. Aquests vídeos poden utilitzar-se en un model d'aprenentatge semipresencial o com a ajuda de revisió. Twitter: https://twitter.com/fuseschool Aquest recurs educatiu obert és gratuït, sota llicència Creative Commons: Reconeixement-No comercial CC BY-NC (Veure escriptura de llicència: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Es permet descarregar el vídeo per a finalitats educatives sense finalitats de lucre. Si vols modificar el vídeo, contacta'ns: info@fuseschool.org Fes clic aquí per a veure més vídeos: https://alugha.com/fuseschool

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer

Equation Of Parallel Lines | Graphs | Maths | FuseSchool

In this video, we are going to look at parallel lines. To find the equation of parallel lines, we still use the y=mx + c equation, and because they have the same gradient, we know straight away that the gradient ‘m’ will be the same. We then just need to find the missing y-intercept ‘c’ value. VISI