Dibuixar diagrames de configuració electrònica | Propietats de la Matèria | Química | FuseSchool

Fes clic aquí per veure més vídeos: https://alugha.com/mysimpleshow Aprèn els conceptes bàsics sobre els diagrames de configuració electrònica. Descobreix més mirant aquest vídeo! Aquest recurs educatiu obert és gratuït, sota una llicència Creative Commons: Atribució No Comercial CC BY-NC (per veure l'escriptura de la llicència fes clic aquí: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Està permès descarregar el vídeo per usos educatius sense ànim de lucre. Si vols modificar el vídeo, posa't en contacte amb nosaltres: info@fuseschool.org Aquest vídeo forma part de 'Chemistry for All' - un projecte educatiu sobre química de Charity Fuse Foundation, l'organització al darrere de FuseSchool. Aquests vídeos es poden utilitzar en un model de classe invertida (Flipped Classroom) o com una ajuda per revisar la matèria. Twitter: https://twitter.com/fuseSchool

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial

More videos by this producer

Codominance | Genetics | Biology | FuseSchool

In this video we are now going to look at codominance. You need to understand the difference between genotype and phenotype. The genotype is the set of genes. The phenotype are the physical characteristics that are coded for by the genotype. A monohybrid cross is the study of the inheritance of

Inverse Functions | Algebra | Maths | FuseSchool

Every operation has an opposite. With functions the opposite is called the inverse function. It undoes the function and returns you to the initial input. There is a simple process to follow to find the inverse of any function which we look at in this video. 1) Start by writing the function as y=