John Lennons födelsedag!

Idag 9 oktober presenterar vi: John Lennons födelsedag! John Winston Ono Lennon skulle ha firat sin födelsedag idag. Den här enkla videon förklarar några intressanta fakta om hans liv på bara två minuter! Klicka här för att se fler videor: https://alugha.com/mysimpleshow Den här videon producerades av: Alexandra Sutoiu. Ansvaret för riktigheten i det innehåll som tillhandahålls ligger enbart hos författarna. Den här videon skapades i samband med UNSSC och simpleshow foundation Volunteer Initiative: https://simpleshow-foundation.org/volunteer/

LicenseCreative Commons Attribution-ShareAlike

More videos by this producer