ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವೈಫೈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು

ಭಾರತದ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಗಳು ಉಚಿತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಉಚಿತ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ವೈಫೈಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಈ ವೀಡಿಯೊ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೀವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಮಹಾನ್ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.

LicenseDefault YouTube License

More videos by this producer

We Are Dedicated

As a global investor, Mubadala and its portfolio of companies have come together to leverage its scale, breadth and expertise to make a real difference in the community and support those on the frontline in the fight against the COVID-19 pandemic. Inspired by the leadership of the UAE, Mubadala ha