Хранителните технологии. За храни в най-добрия им вид

Как се запазва чудесният вкус на Вашата пържола? Как портокаловият Ви сок продължава да е приятен с дни? Хранителните технологии запазват нашата храна вкусна и ни помагат да останем здрави, а портфейлът ни пълен. #nofoodwaste #FoodTech Научете повече за това, как политиките на Европейския съюз гарантират най-високите стандарти за безопасна, питателна, висококачествена и достъпна храна за европейските потребители (http://ec.europa.eu/food/safety/index_en.htm) СЛЕДВАЙТЕ В - Twitter (https://twitter.com/Food_EU)

LicenseDefault YouTube License

More videos by this producer

Show Me the Money!

“Jerry Maguire” This video is multilingual (in English, en Español, auf Deutsch, по-Русски) on alugha: https://alugha.com/all Get the free alugha extension and switch directly between different languages on Youtube: https://alugha.com/download.html You’re a video producer? Create multilingual vi

Articles by this producer