Què són els convertidors catalítics? Medi ambient | Química | FuseSchool

CRÈDITS Animació i disseny: Bard Sandemose Guió: Simon Faulkner Aprèn els conceptes bàsics sobre convertidors catalítics, com a part del tema de química ambiental. Un catalitzador és una substància que fa que una reacció es desenvolupi més ràpidament, sense que s'esgoti. Un convertidor catalític accelera una reacció mitjançant la qual es formen productes més favorables. El monòxid de carboni, un gas altament tòxic, s'allibera de la combustió incompleta de la gasolina. Tots dos productes poden sortir de l'automòbil com a gasos de fuita. En lloc d'alliberar aquests productes, el convertidor catalític alliberaria gasos menys innocus a l'atmosfera. En un convertidor catalític, funcionen dos tipus diferents de catalitzador: un de reducció i un altre d'oxidació. Ambdós consisteixen en una estructura ceràmica recoberta amb un catalitzador metàl·lic, generalment de platí, rodi o pal·ladi. Aquests metalls acostumen a estar disposats en forma de bresca. L'estructura de bresca exposa l'àrea superficial màxima del catalitzador al corrent de fuita, alhora que minimitza la quantitat de catalitzador requerida, ja que aquests catalitzadors metàl·lics són molt cars. Normalment els cotxes porten convertidors catalítics de tres vies. El catalitzador de reducció és la primera etapa del convertidor catalític. Utilitza platí i rodi per tal d'ajudar a minimitzar les emissions de NOx. Quan una molècula de NO o NO2 entra en contacte amb el catalitzador, aquest fa que es trenqui l'enllaç nitrogen-oxigen, i es forma una molècula d'O2 (un producte inofensiu), i una altra de nitrogen. Tot això succeeix en la superfície del catalitzador. El catalitzador d'oxidació és la segona etapa del convertidor catalític. Oxida els hidrocarburs no cremats i el monòxid de carboni en cremar-los en un catalitzador de platí i pal·ladi. Finalment, el convertidor catalític pot monitorar el nivell d'oxigen al corrent de fuita amb un sensor d'oxigen. Aquest sensor està vinculat a un sistema de control automàtic que ajusta el carburador per a canviar la relació aire/combustible. Això permet que l'aire es barregi amb el combustible del cotxe abans d'entrar als cilindres. Canviar la relació aire-combustible segons sigui necessari assegura que hi hagi suficient oxigen al tub d'escapament perquè els hidrocarburs no cremats i el CO s'oxidin. UNEIX-TE a la nostra plataforma a www.fuseschool.org Aquest vídeo és part de "Química per a tots", un projecte d'Educació Química de la nostra Fundació Charity Fuse, l'organització darrere de The Fuse School. Aquests vídeos poden utilitzar-se en un model d'aprenentatge semipresencial o com a ajuda de revisió. Twitter: https://twitter.com/fuseschool Accedeix a una experiència d'aprenentatge més intensa a la plataforma i aplicació Fuse School: www.fuseschool.org Facebook: http://www.facebook.com/fuseschool Fes clic aquí per a veure més vídeos: https://alugha.com/fuseschool Aquest recurs educatiu obert és gratuït, sota llicència Creative Commons: Reconeixement-No comercial CC BY-NC (Veure escriptura de llicència: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Es permet descarregar el vídeo per a finalitats educatives sense finalitats de lucre. Si vols modificar el vídeo, contacta'ns: info@fuseschool.org

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer

Equation Of Parallel Lines | Graphs | Maths | FuseSchool

In this video, we are going to look at parallel lines. To find the equation of parallel lines, we still use the y=mx + c equation, and because they have the same gradient, we know straight away that the gradient ‘m’ will be the same. We then just need to find the missing y-intercept ‘c’ value. VISI