Qui pot editar la Viquipèdia?

Fes clic aquí per veure més vídeos: https://alugha.com/mysimpleshow Qui pot editar i participar a la Viquipèdia? I què són els elements semiprotegits? Expliquem els diferents rols dels usuaris de la Viquipèdia i com aquesta protegeix els seus coneixements. Vídeo produït en cooperació amb Wikimedia Alemanya. Autors: Elisabeth Mandl Denis Schröder Ilya Kompasov Theresa Sieder

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer

Substance Abuse and Its Consequences

Learn about what substance abuse is, and the consequences that result from it. Sources: https://www.drugabuse.gov/related-topics/trends-statistics https://www.summitbehavioralhealth.com/resources/articles/consequences-of-addiction/ This video was created by one of our volunteer authors to support