Qui pot editar la Viquipèdia?

Fes clic aquí per veure més vídeos: https://alugha.com/mysimpleshow Qui pot editar i participar a la Viquipèdia? I què són els elements semiprotegits? Expliquem els diferents rols dels usuaris de la Viquipèdia i com aquesta protegeix els seus coneixements. Vídeo produït en cooperació amb Wikimedia Alemanya. Autors: Elisabeth Mandl Denis Schröder Ilya Kompasov Theresa Sieder

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer

Com es contracten mestres als EUA?

Com es contracten mestres als EUA? Descobreix-ho al nostre vídeo! Chris Ross ha creat aquest vídeo. Aquest vídeo s'ha creat per a fer costat a la campanya "Objectiu 4: Educació de qualitat". Més informació en el nostre lloc web http://simpleshow-foundation.org/. Fes clic aquí per a veure més víde

Clean Energy

Clean energy plays a significant role in our lives and will increasingly do so. This video explains what clean energy is and considers how reliable it is. Transcript: alugha Click here to see more videos: https://alugha.com/mysimpleshow

Creative Economy

The UN General Assembly declared 2021 as the International Year of Creative Economy for Sustainable Development... But what is meant by “creative economy”? This video explains what a creative economy is and suggests ways in which it can be boosted. Transcript: alugha Click here to see more videos: