Qui pot editar la Viquipèdia?

Fes clic aquí per veure més vídeos: https://alugha.com/mysimpleshow Qui pot editar i participar a la Viquipèdia? I què són els elements semiprotegits? Expliquem els diferents rols dels usuaris de la Viquipèdia i com aquesta protegeix els seus coneixements. Vídeo produït en cooperació amb Wikimedia Alemanya. Autors: Elisabeth Mandl Denis Schröder Ilya Kompasov Theresa Sieder

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

1:33
1:41
1:32
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more in our privacy policy.