Estructures químiques gegants - Part 2 | Propietats de la matèria | Química | FuseSchool

Aquesta és la segona part del vídeo sobre estructures químiques gegants. La primera és aquí: https://bit.ly/336zmMx Les estructures iòniques gegants també tenen punts de fusió excepcionalment alts. Això es deu al fet que les interaccions electroestàtiques entre els ions són molt fortes. Els ions Mg2 + i O2- tenen el doble de càrregues en els seus ions que els ions Na + i Cl- que només tenen càrregues individuals. Això significa que el MgO es manté unit mitjançant enllaços iònics més forts que el NaCl. Les xarxes iòniques gegants, quan estan en estat sòlid, no condueixen electricitat perquè els seus ions estan fixos a la xarxa. Aquesta estructura de xarxa es perd quan el sòlid es fon, allibera ions que després condueixen electricitat. L'òxid de magnesi té un punt de fusió molt alt, per la qual cosa conserva la seva estructura reticular iònica a alta temperatura. Encara que, eventualment es fondrà. Això significa que els seus ions no poden conduir l'electricitat, així que és un molt bon aïllant. Tots els metalls comparteixen la mateixa estructura, per tant, els electrons de les capes externes dels àtoms metàl·lics poden moure's lliurement. L'enllaç metàl·lic és una força d'atracció entre aquests electrons lliures i els ions metàl·lics carregats positivament. Els enllaços metàl·lics són forts, per la qual cosa mantenen una estructura regular i generalment tenen alts punts de fusió i ebullició. A banda, els metalls també tenen altres propietats comunes: condueixen calor i electricitat a causa de la capacitat de moviment dels electrons lliures. Els electrons lliures també permeten que els ions metàl·lics llisquin els uns sobre els altres, pel què es poden deformar; això és la "mal·leabilitat". La facilitat amb la qual es pot estirar un metall per a formar cables depèn de la seva ductilitat. En resum, hi ha tres tipus principals d'estructures químiques gegants. Són estructures covalents gegants, que tenen alts punts de fusió i conductivitats elèctriques variables; xarxes iòniques gegants, que tenen disposicions regulars d'ions amb càrrega oposada, que es mantenen units per interaccions electroestàtiques. Les xarxes iòniques gegants són molt fortes, per la qual cosa aquestes estructures tenen punts alts de fusió. Com a sòlids, no condueixen electricitat, però quan es fonguin, sí que la conduiran. Finalment, els metalls tenen una estructura gegant en la qual la xarxa empaquetada té àtoms que no estan units per parells fixos d'electrons, sinó que tenen una "mar" d'electrons que volten per aquestes capes externes parcialment plenes a voluntat. Els ions metàl·lics carregats positivament estan envoltats per electrons lliures. Els metalls, a causa dels seus electrons lliures, generalment tenen punts de fusió alts, condueixen la calor i l'electricitat; també són mal·leables i dúctils. VISITA'NS a www.fuseschool.org, on trobaràs els nostres vídeos acuradament organitzats en temes i ordre específic, i per a veure què més oferim. Comenta, prem el m'agrada i comparteix amb altres alumnes. Pots fer i respondre preguntes, i els mestres es posaran en contacte amb tu. Aquests vídeos poden utilitzar-se en un model d'aprenentatge semipresencial o com a ajuda de revisió. Fes clic aquí per a veure més vídeos: https://alugha.com/fuseschool Twitter: https://twitter.com/fuseschool Accedeix a una experiència d'aprenentatge més intensa a la plataforma i aplicació Fuse School: www.fuseschool.org Facebook: http://www.facebook.com/fuseschool Aquest recurs educatiu obert és gratuït, baix llicència Creative Commons: Reconeixement-No comercial CC BY-NC (Veure escriptura de llicència: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Es permet descarregar el vídeo per a finalitats educatives sense finalitats de lucre. Si vols modificar el vídeo, contacta'ns: info@fuseschool.org

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial

More videos by this producer

Codominance | Genetics | Biology | FuseSchool

In this video we are now going to look at codominance. You need to understand the difference between genotype and phenotype. The genotype is the set of genes. The phenotype are the physical characteristics that are coded for by the genotype. A monohybrid cross is the study of the inheritance of

Inverse Functions | Algebra | Maths | FuseSchool

Every operation has an opposite. With functions the opposite is called the inverse function. It undoes the function and returns you to the initial input. There is a simple process to follow to find the inverse of any function which we look at in this video. 1) Start by writing the function as y=