Tres objectius principals de l'Acord de París

Què en saps sobre l'Acord de París i els objectius que vol aconseguir? Aprèn-ho amb el nostre vídeo! Anna Tomasik, voluntària mobilitzada per www.onlinevolunteering.org, ha creat aquest vídeo. Aquest vídeo es va crear per a donar suport a la campanya "Objectiu 13 - Acció pel clima". Més informació en el nostre lloc web http://simpleshow-foundation.org/. Fes clic aquí per a veure més vídeos: https://alugha.com/mysimpleshow

LicenseCreative Commons Attribution-ShareAlike

More videos by this producer

Using Technology in the Classroom

How should technology be used in the classroom? Find out in our video. This video was created by Chris Ross. This video was created to support the campaign "Goal 4 - Quality Education". Find more information on our website http://simpleshow-foundation.org/. Click here to see more videos: https://