Varför donera för kunskap?

Klicka här för att se fler videor: https://alugha.com/mysimpleshow Vill du vara en del av en viktig sak, skapa ännu mer kunskap och samtidigt hjälpa de andra? På simpleshow foundation är vi dedikerade till att skapa enkla och lättillgängliga förklaringsvideoresurser. Med hjälp av vårt volontärinitiativ har hundratals människor hjälpt oss att förklara 2030-agendan och dess 17 mål för hållbar utveckling. Vi hjälper människor att överföra sina kunskaper till enkla förklaringsvideor som alla förstår. Hjälp oss att göra kunskap tillgänglig för alla på: https://simpleshow-foundation.org/contribute/ Du kan också gå med oss som volontär på: https://simpleshow-foundation.org/volunteer-signup/ Ta reda på mer på: https://simpleshow-foundation.org/

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer