Transport en les cèl·lules: transport actiu | Cèl·lules | Biologia FuseSchool

Fes clic aquí per veure més vídeos: https://alugha.com/FuseSchool A la primera part d'aquest vídeo vam analitzar la difusió per moure gasos i l'osmosi per al moviment de l'aigua, des de la concentració alta fins a la baixa pel seu gradient de concentració. El transport actiu funciona en la direcció oposada; mou les molècules d'una baixa concentració a una alta concentració, contra el gradient de concentració. Això és el contrari de la difusió i l'osmosi. I com que no és la direcció natural, per fer aquest treball cal energia. Els portadors de proteïnes duen a terme el transport actiu. Els portadors de proteïnes es troben dins la membrana cel·lular i tenen un lloc d'unió específic per a la molècula exacta que transporten. La substància s'uneix al portador de proteïnes en el costat que està a baixa concentració. I mitjançant l'ús de l'energia de la respiració, el portador de proteïnes allibera la substància a l'altre costat de la membrana, on ja està en una concentració més alta. Els nostres mestres i animadors treballen junts per fer vídeos divertits i fàcils d'entendre sobre química, biologia, física, matemàtiques i TIC. Uneix-te a la nostra plataforma en www.fuseschool.org Aquests vídeos es poden usar en un model d'aprenentatge semipresencial o com a ajuda de revisió. Twitter: https://twitter.com/fuseSchool Aquest recurs educatiu obert és gratuït, sota una llicència Creative Commons: Reconeixement-No comercial CC BY-NC (Veure escriptura de llicència: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Pots descarregar el vídeo per a fins educatius sense ànim de lucre. Si vols modificar el vídeo, contacta'ns: info@fuseschool.org

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial

More videos by this producer

How Do Fossils Form | Evolution | Biology | FuseSchool

Fossils are the preserved remains of an animal or plant in a rock. Many of the fossils discovered so far are the ancestors of organisms that are alive today. The study of fossils is called paleontology. Much of what we understand about evolution comes from studying fossils. When organisms die, t

What Are Pathogens? | Health | Biology | FuseSchool

A pathogen is a microorganism that can cause disease. Pathogens may be viruses, bacteria, protists or fungi. Examples of bacteria infections are cholera, typhoid, food poisoning and gonorrhoea. Examples of viral infections are the flu (influenza), measles, mumps, the common cold and AIDS. Some com