Eiropas Sociālā pīlāra Rīcības plāns

Eiropas Komisija organizē diskusiju ar viedokļu līderiem, amatpersonām, pilsonisko sabiedrību, lai apkopotu idejas par Eiropas Sociālo tiesību pīlāra īstenošanas rīcības plānu. Apspriešanas process visās ES dalībvalstīs ilgs līdz 2020. gada novembra beigām. 2021. gada sākumā notiks speciāli organizēts sociālo lietu samits, kurā Eiropas Komisija iepazīstinās ar minēto rīcības plānu, lai to apstiprinātu augstākajā politiskajā līmenī. Diskusijas galvenie jautājumi tiek dalīti atbilstoši trim pīlāra jomām: 1. Vienlīdzīgas iespējas un piekļuve darba tirgum; 2. Taisnīgi darba apstākļi; 3. Sociālā aizsardzība un iekļaušana.

LicenseFair Use

More videos by this producer

KSPG/Rheinmetall Automotive Imagefilm Future engine

With this Video, KSPG gives a vision into the future of the combustion engine. This video has been made under the old branding KSPG. The company has been renamed into Rheinmetall Automotive in September 2016. ..........................................................................................

The Climate Crisis - #GreenGeneration

The Earth has an illness called climate crisis. It causes the extinction of species, desertification and pandemics, and many other natural disasters. This illness has been caused by humans, with our polluting vehicles and industries that cause global warming. Green Generation, the #animation series