Eiropas Sociālā pīlāra Rīcības plāns

Eiropas Komisija organizē diskusiju ar viedokļu līderiem, amatpersonām, pilsonisko sabiedrību, lai apkopotu idejas par Eiropas Sociālo tiesību pīlāra īstenošanas rīcības plānu. Apspriešanas process visās ES dalībvalstīs ilgs līdz 2020. gada novembra beigām. 2021. gada sākumā notiks speciāli organizēts sociālo lietu samits, kurā Eiropas Komisija iepazīstinās ar minēto rīcības plānu, lai to apstiprinātu augstākajā politiskajā līmenī. Diskusijas galvenie jautājumi tiek dalīti atbilstoši trim pīlāra jomām: 1. Vienlīdzīgas iespējas un piekļuve darba tirgum; 2. Taisnīgi darba apstākļi; 3. Sociālā aizsardzība un iekļaušana.

LicenseFair Use

More videos by this producer

PODCAST