Eiropas Sociālā pīlāra Rīcības plāns

Eiropas Komisija organizē diskusiju ar viedokļu līderiem, amatpersonām, pilsonisko sabiedrību, lai apkopotu idejas par Eiropas Sociālo tiesību pīlāra īstenošanas rīcības plānu. Apspriešanas process visās ES dalībvalstīs ilgs līdz 2020. gada novembra beigām. 2021. gada sākumā notiks speciāli organizēts sociālo lietu samits, kurā Eiropas Komisija iepazīstinās ar minēto rīcības plānu, lai to apstiprinātu augstākajā politiskajā līmenī. Diskusijas galvenie jautājumi tiek dalīti atbilstoši trim pīlāra jomām: 1. Vienlīdzīgas iespējas un piekļuve darba tirgum; 2. Taisnīgi darba apstākļi; 3. Sociālā aizsardzība un iekļaušana.

LicenseFair Use

More videos by this producer

Fundamental Rights Dialogue - English

#AskFRA #RightsDialogue What would you do to make sure that no one is discriminated against when looking for a job or simply going to a doctor? How would you tackle the hate speech that is spreading online? What should be done to have everyone take part in our society, regardless their age, skin c

Lifecycle of an opinion

The animated video clip entitled The Lifecycle of an Opinion shows how opinions are drawn up by the EESC and the different stages they go through, from the initial concept to approval of the final text by the plenary assembly. The clip uses animation to translate a complex process into a lively and