Eiropas Sociālā pīlāra Rīcības plāns

Eiropas Komisija organizē diskusiju ar viedokļu līderiem, amatpersonām, pilsonisko sabiedrību, lai apkopotu idejas par Eiropas Sociālo tiesību pīlāra īstenošanas rīcības plānu. Apspriešanas process visās ES dalībvalstīs ilgs līdz 2020. gada novembra beigām. 2021. gada sākumā notiks speciāli organizēts sociālo lietu samits, kurā Eiropas Komisija iepazīstinās ar minēto rīcības plānu, lai to apstiprinātu augstākajā politiskajā līmenī. Diskusijas galvenie jautājumi tiek dalīti atbilstoši trim pīlāra jomām: 1. Vienlīdzīgas iespējas un piekļuve darba tirgum; 2. Taisnīgi darba apstākļi; 3. Sociālā aizsardzība un iekļaušana.

LicenseFair Use

More videos by this producer

Freddy Cruise uses Ready-to-Use

Producing custom solutions is laborious and time-consuming. Why not resort to ready-to-use mixtures or ready-to-use solutions. Ready-to-use mixtures, including special requests, can be ordered and used quickly and easily. Of course, in compliance with all legal requirements and tested quality. Fredd

A Quick Intro To Angel Studios

Angel Studios allows creators and audiences to form passionate communities around their creative projects, making the story behind the show as important as the final project itself. The studios' first projects -- The Chosen and Dry Bar Comedy -- have earned billions of views around the world. http