El xilema y el floema: transporte a les plantes | Plantaes | Biologia | FuseSchool

Fes clic per a veure més vídeos: https://alugha.com/fuseschool El xilema i el floema - Part 2 - Transpiració - Transport a les plantes: https://bit.ly/2wlx3i5 Xilema i floema - Part 3 - Translocació, transport a les plantes: https://bit.ly/2xesctp Estructura de la fulla: https://bit.ly/3aryos9 Les plantes tenen un sistema de transport de substàncies. El xilema transporta aigua i soluts, des de les arrels fins a les fulles en un procés denominat transpiració. El floema transporta glucosa i aminoàcids de les fulles de la planta, en un procés conegut com a translocació. El xilema i el floema estan disposats en grups anomenats fas vasculars. La disposició és lleugerament diferent de les arrels a les tiges. El xilema està format per cèl·lules mortes i el floema, per cèl·lules vives. SUBSCRIU-TE al canal FuseSchool per a veure molts més vídeos educatius. En Fuse School, mestres i dissenyadors s'uneixen per a fer vídeos divertits i fàcils d'entendre sobre química, biologia, física, matemàtiques i TIC. Uneix-te a la nostra plataforma en www.fuseschool.org Aquests vídeos es poden utilitzar en aprenentatge semipresencial o com a ajuda per a revisar temari. Twitter: https://twitter.com/fuseschool Accedeix a una experiència d'aprenentatge més intensa a la plataforma i aplicació de Fuse School: www.fuseschool.org Aquest recurs educatiu obert és gratuït, sota una llicència Creative Commons: Atribució-No Comercial CC BY-NC (Veure llicencia Escriptura: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Es permet descarregar el vídeo per a ús educatiu sense finalitats de lucre. Si desitges modificar el vídeo, posa't en contacte amb nosaltres: info@fuseschool.org

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial

More videos by this producer

What Are Pathogens? | Health | Biology | FuseSchool

A pathogen is a microorganism that can cause disease. Pathogens may be viruses, bacteria, protists or fungi. Examples of bacteria infections are cholera, typhoid, food poisoning and gonorrhoea. Examples of viral infections are the flu (influenza), measles, mumps, the common cold and AIDS. Some com