Com fuig un coet de la força de la gravetat terrestre?

Com s'escapen els coets de la força de la gravetat? Les matemàtiques estan per tot arreu. És gairebé impossible pensar en quelcom que es faci sense l'ajuda de les matemàtiques. En aquest SimpleHow expliquem com les matemàtiques van fer que els viatges a l'espai fossin una realitat. Autors: Romà Ilyushenko, Nicolai Nobis Da Vinci Media GmbH ha proporcionat la informació sobre aquest vídeo. Fonts addicionals: https://ca.wikipedia.org/wiki/Gravetat https://ca.wikipedia.org/wiki/Vol_espacial_tripulat https://ca.wikipedia.org/wiki/Matemàtiques Feu clic aquí per obtenir més vídeos: https://alugha.com/mysimpleshow

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer

World Food Day

October 16th - World food day, is a day of action dedicated to eliminate global hunger. Held annually on 16th October, people from around the world come together to declare their commitment to eradicate worldwide hunger from our lifetime. Click here to see more videos: https://alugha.com/mysimplesh

The Main Facts About The Vietnam War

The Vietnam War (or Second Indochina War, as known in Asia) was one of the worst humanitarian catastrophes of the 20th century. The enduring struggle between the communist Viet Cong and the capitalist-backed South claimed hundreds thousands of innocent lives. This explainer video informs you about i