Lov om indekser - Del 1 | Algebra | Matematikk | FuseSchool

Klikk her for å se flere videoer: https://alugha.com/FuseSchool Lovene om indekser gjør komplekse summer som involverer krefter mye lettere å håndtere. Det er 6 lover vi trenger å vite og forstå: hvordan å multiplisere og dele med indekser, øke en kraft til en makt, hva en kraft på 0 betyr, negative indekser og brøkindekser. Vi vil se på de første 4 lovene i denne videoen, og deretter vil dekke fraksjonelle og negative indekser i en annen video. 1) Når vi multipliserer indekser, legger vi kreftene sammen, forutsatt at de har samme basenummer. 2) Når vi deler indekser, trekker vi kreftene. Men igjen må basenummeret være det samme. 3) Når en kraft heves til en kraft, multipliserer vi kreftene. 4) Alt til kraften til 0 er 1. Dette er de første 4 lovene i indekser. Abonner på FuseSchool-kanalen for mange flere pedagogiske videoer. Våre lærere og animatører kommer sammen for å gjøre det gøy & lettfattelige videoer i kjemi, biologi, fysikk, matte og IKT. BESØK oss på www.fuseschool.org, hvor alle videoene våre er nøye organisert i emner og spesifikke bestillinger, og for å se hva annet vi har å tilby. Kommentar, liker og del med andre elever. Du kan både stille og svare på spørsmål, og lærere vil komme tilbake til deg. Disse videoene kan brukes i en vendt klasseromsmodell eller som et revisjonshjelpemiddel. Twitter: https://twitter.com/fuseSchool Venn oss: http://www.facebook.com/fuseschool Denne åpne utdanningsressursen er gratis, under en Creative Commons-lisens: Attribution-NonCommercial CC BY-NC (Vis lisensgjerning: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Du har lov til å laste ned videoen for ideelle organisasjoner, pedagogisk bruk. Hvis du ønsker å endre videoen, vennligst kontakt oss: info@fuseschool.org

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial

More videos by this producer

Equation Of Parallel Lines | Graphs | Maths | FuseSchool

In this video, we are going to look at parallel lines. To find the equation of parallel lines, we still use the y=mx + c equation, and because they have the same gradient, we know straight away that the gradient ‘m’ will be the same. We then just need to find the missing y-intercept ‘c’ value. VISI