Creixement de la planta: auxines i giberelines | Plantes | Biologia | FuseSchool

Si una planta té prou aigua, minerals i energia, creixerà bé? Doncs més o menys... però hi ha quelcom més, com per exemple, per què les plantes s'inclinen cap a la llum i no creixen rectes? I per què la tija creix cap amunt i les arrels cap avall? No és que una planta tingui ulls que li indiquin on és el sol. Les plantes estan farcides d'hormones que envien missatges a totes les seves parts. Mentre que els humans tenen l'anomenada "hormona del creixement", les plantes tenen hormones anomenades auxines. L'auxina es produeix a les puntes de les tiges i de les arrels, i controla la direcció del creixement en resposta a diferents estímuls, com la llum i la gravetat. Una vegada produïda a les puntes de les tiges i les arrels, l'auxina es trasllada en solució per difusió a les parts més antigues de la planta. A la tija, l'auxina fa que les cèl·lules canviïn d'elasticitat. Les cèl·lules més elàstiques absorbeixen més aigua i poden créixer més temps. No obstant això i extranyament, les tiges i les arrels responen de manera diferent a les altes concentracions d'auxines. Mentre que les cèl·lules mare creixen més, les cèl·lules radiculars creixen menys. Així que les auxines fan créixer les plantes, però per què s'inclinen cap a la llum? Com saben que han de fer-ho si no tenen ulls? La curvatura es produeix perquè la llum incideix més en un costat i descompon les auxines en aquest costat de la tija. Així que el creixement s'alenteix al costat il·luminat. El creixement més ràpid al costat "fosc" fa que els brots i les fulles es girin cap a la llum, la qual cosa és ideal perquè la planta faci la fotosíntesi. L'auxina es produeix a les puntes dels brots en creixement. Si es tallen les puntes, no es pot produir auxina i, per tant, no hi ha creixement de la planta. Si es cobreixen les puntes, mentre es continua produint auxina, la llum no pot descompondre-la i, per tant, no pot produir-se fototropisme: la planta simplement creix en línia recta i no s'inclina cap a la llum. Les auxines tenen l'efecte contrari en les cèl·lules de les arrels. En les arrels, les auxines provoquen un menor creixement. El costat ombrejat de les arrels conté més auxines, per la qual cosa creixen menys. Això permet que el costat "lluminós" de les arrels creixi més i es corbi cap a la llum. I per si això no fos prou estrany, també veiem l'oposat amb les auxines i la gravetat. En una arrel horitzontal, el costat inferior conté més auxines i creix menys, per la qual cosa l'arrel es doblega cap avall en direcció a la gravetat. És a dir, geotropisme positiu. Però, per descomptat, la tija respon de manera diferent. En una tija horitzontal, el costat inferior conté més auxines perquè la llum del sol li arriba menys directa. Però com les auxines provoquen el creixement de les tiges, el costat inferior creix més, fent que la tija es doblegui cap amunt, en contra de la direcció de la gravetat. És el geotropisme negatiu. Dono massa credibilitat a les auxines; no treballen soles. Tenen un soci en el crim: les citoquinines. No cal saber res sobre aquestes hormones, a part del fet de que treballen al costat de les auxines. Hi ha una altra hormona vegetal que sí que cal conèixer: les giberelinas. Una vegada que la llavor germina, les arrels i els brots comencen a créixer. Però per a això, la llavor necessita energia. Per sort, la llavor allibera una hormona anomenada giberelina que fa que el midó de la llavor es converteixi en sucres i li proporcioni energia per a créixer. A més de provocar el creixement dels brots, les giberelines també poden estimular la floració i els fruits en algunes plantes. I també treballen amb les auxines per a provocar l'allargament de la tija. Els nostres professors i animadors col·laboren per fer vídeos divertits i fàcils d'entendre sobre Química, Biologia, Física, Matemàtiques i TIC. Visiteu-nos a www.fuseschool.org, on trobareu els nostres vídeos acuradament organitzats en temes i ordre específics, i per veure què més us oferim. Comenteu, premeu el m'agrada i compartiu amb altres estudiants. Podeu fer i respondre preguntes, i els professors us contactaran. Aquest vídeo forma part de "Química per a tots", un projecte d'educació química de la nostra fundació benèfica Fuse, l'organització que està darrere de FuseSchool. Aquests vídeos es poden utilitzar en un model d'aprenentatge semipresencial o com a ajuda per a la revisió. Twitter: https://twitter.com/fuseSchool Accediu a una experiència d'aprenentatge més intensa a la plataforma i aplicació Fuse School: www.fuseschool.org Aquest recurs educatiu obert és gratuït, sota llicència Creative Commons: Reconeixement-No comercial CC BY-NC (vegeu llicència escrita: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Es permet descarregar el vídeo amb finalitats educatives sense ànim de lucre. Si voleu modificar el vídeo, poseu-vos en contacte amb nosaltres: info@fuseschool.org Traducció i doblatge: alugha Feu clic aquí per obtenir més vídeos: https://alugha.com/FuseSchool

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial

More videos by this producer

Equation Of Parallel Lines | Graphs | Maths | FuseSchool

In this video, we are going to look at parallel lines. To find the equation of parallel lines, we still use the y=mx + c equation, and because they have the same gradient, we know straight away that the gradient ‘m’ will be the same. We then just need to find the missing y-intercept ‘c’ value. VISI