Корона вирус објашњен за децу

Нови корона вирус објашњен за децу. Шта су вируси? Како се треба понашати? И зашто је то тако важно? Белешка: Овај летак би требао олакшати објашњење новог коронавируса и деци учинити разумљивијим зашто је хигијена толико битна. Ова страница и овај видео су бесплатно доступни. Овај видео спада под лиценцу Creative-Commons: CC BY 4.0: Attribution 4.0 International CC4.0 због тога је бесплатна дистрибуција (у било ком формату) могућа и пожељна. Молимо за атрибуцију: Meditricks GMBH На захтев упућен на kontakt@meditricks.de такође можемо омогућити да слика на коју је могуће кликнути са текстуалним информацијама буде доступна. Актуелне информације: rki.de - Robert Koch-Institut infektionsschutz.de

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer

1:05
0:45
1:16
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more in our privacy policy.