Корона вирус објашњен за децу

Нови корона вирус објашњен за децу. Шта су вируси? Како се треба понашати? И зашто је то тако важно? Белешка: Овај летак би требао олакшати објашњење новог коронавируса и деци учинити разумљивијим зашто је хигијена толико битна. Ова страница и овај видео су бесплатно доступни. Овај видео спада под лиценцу Creative-Commons: CC BY 4.0: Attribution 4.0 International CC4.0 због тога је бесплатна дистрибуција (у било ком формату) могућа и пожељна. Молимо за атрибуцију: Meditricks GMBH На захтев упућен на kontakt@meditricks.de такође можемо омогућити да слика на коју је могуће кликнути са текстуалним информацијама буде доступна. Актуелне информације: rki.de - Robert Koch-Institut infektionsschutz.de

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer

9th European History Forum - Fishbowl-Discussion 1

Hidden Remembrance? Women in World War II in Central, Eastern and Southeastern Europe Role models, experience of violence, taboos 9th European History Forum as interactive fishbowl discussion in the internet Fishbowl-Discussion 1: Women in World War II: Emancipation through (self)mobilization? I

Вишејезична револуција са alucation: спајање језика, технологије и образовања.

Будите део револуције у образовању са alucation, отвореном бесплатном и инклузивном платформом за све ученике широм света. alucation има за циљ да омогући универзални и једнак приступ основном образовању свима, са видео записима о математици, науци, друштвеним студијама, па чак и основама пословања.