Korona virus objašnjen djeci

Novi koronavirus objašnjen djeci. Šta su virusi? Kako se treba ponašati? I zašto je to tako važno? Napomena: Ovaj bi letak trebao djeci olakšati razumijevanje novog virusa korone i omogućiti im da razumiju zašto je higijena toliko bitna. Ova web lokacija i videozapisi dostupni su besplatno. Ovaj je videozapis licenciran pod Creative Commons licencom: CC BY 4.0: Atribucija 4.0 International CC4.0, tj. Besplatna distribucija (u bilo kojem obliku) je moguća i željena. Nazovite: Meditricks GmbH Molimo kontaktirajte contact@meditricks.de ako vam je potrebna slika na koju se može kliknuti s tekstualnim informacijama. Aktuelne informacije: rki.de - Institut Robert Koch infektionsschutz.de

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer

9th European History Forum - Fishbowl-Discussion 1

Hidden Remembrance? Women in World War II in Central, Eastern and Southeastern Europe Role models, experience of violence, taboos 9th European History Forum as interactive fishbowl discussion in the internet Fishbowl-Discussion 1: Women in World War II: Emancipation through (self)mobilization? I