Derivar fórmules | Àlgebra | Matemàtiques | FuseSchool

Podem derivar expressions i equacions de frases, i també podem derivar fórmules com àrees i volums o quadràtiques. En aquest vídeo, veurem les fórmules derivades. Normalment, la informació es dóna en un diagrama o frases i es demana que “demostrar-ho”. Ignoreu el “demostrar-ho” ja que aquesta és la resposta final a la qual intentarem arribar. Utilitzeu la informació donada per crear una equació, que després haureu de reorganitzar per arribar a la resposta i “demostrar-ho”. Realitzar aquests problemes pas a pas, i no fer gaire atenció a la informació de “demostrar” fins al final. Si en la pregunta es dóna l'àrea per exemple, llavors aquest serà el resultat de l'equació i haureu de crear una expressió per trobar l'àrea. Els nostres professors i animadors col·laboren per fer vídeos divertits i fàcils d'entendre sobre Química, Biologia, Física, Matemàtiques i TIC. Visiteu-nos a www.fuseschool.org, on trobareu els nostres vídeos acuradament organitzats en temes i ordre específics, i per veure què més us oferim. Comenteu, premeu el m'agrada i compartiu amb altres estudiants. Podeu fer i respondre preguntes, i els professors us contactaran. Aquests vídeos es poden utilitzar en un model d'aprenentatge semipresencial o com a ajuda per a la revisió. Twitter: https://twitter.com/fuseSchool Accediu a una experiència d'aprenentatge més intensa a la plataforma i aplicació Fuse School: www.fuseschool.org Aquest recurs educatiu obert és gratuït, sota llicència Creative Commons: Reconeixement-No comercial CC BY-NC (vegeu llicència escrita: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Es permet descarregar el vídeo amb finalitats educatives sense ànim de lucre. Si voleu modificar el vídeo, poseu-vos en contacte amb nosaltres: info@fuseschool.org Traducció i doblatge: alugha Feu clic aquí per obtenir més vídeos: https://alugha.com/FuseSchool

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial

More videos by this producer

Equation Of Parallel Lines | Graphs | Maths | FuseSchool

In this video, we are going to look at parallel lines. To find the equation of parallel lines, we still use the y=mx + c equation, and because they have the same gradient, we know straight away that the gradient ‘m’ will be the same. We then just need to find the missing y-intercept ‘c’ value. VISI