Cinc deficiències dietètiques que les cavernes no tenien...

La nostra dieta moderna està plena de deficiències dietètiques específiques. Hem explorat només cinc discrepàncies entre la nostra dieta i la dels nostres avantpassats primaris. Música (versió en anglès): Fig Leaf Rag de Kevin MacLeod (incompetech.com) Llicència Creative Commons: Per Reconeixement 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Traducció i doblatge: alugha Feu clic aquí per obtenir més vídeos: https://alugha.com/infognostica

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer