La ciència del ioga (Part 4 - Dieta)

La ciència iògica relacionada amb la dieta es coneix com Ayurveda. Aquest vídeo ens parla del foc interior, anomenat agni, que es compara amb un forn metabòlic. Té el potencial de crear ojas i ama. Enllaç Patreon: https://www.patreon.com/infognostica Música (versió en anglès): Enchanted Valley de Kevin MacLeod (incompetech.com) Llicència Creative Commons: Per Reconeixement 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Traducció i doblatge: alugha Feu clic aquí per obtenir més vídeos: https://alugha.com/infognostica

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer