Notació algebraica: Introducció a l'àlgebra | Àlgebra | Matemàtiques | FuseSchool

En aquest vídeo veurem els fonaments de l'àlgebra, i ens centrarem en la notació que s'utilitza. En àlgebra utilitzem símbols per a representar nombres. Aquests símbols s'anomenen variables. Les raons per a utilitzar símbols en lloc de nombres és que els símbols, o variables, poden representar quantitats desconegudes i mostrar fórmules com l'àrea d'un cercle. En lloc d'escriure a x b eliminem el signe de multiplicació i en comptes d'aquest escrivim ab. Dues lletres al costat de l'altra o un nombre i una lletra, significa que s'han de multiplicar. Utilitzem una x corba per a la lletra perquè d'una sinó sembla un signe de multiplicació. En àlgebra, el signe de divisió normalment l'escrivim com una fracció. Els nombres acostumen a deixar-se com a fraccions en lloc de decimals. Els nostres professors i animadors treballen junts per a crear vídeos divertits i fàcils d'entendre sobre química, biologia, física, matemàtiques i TIC. VISITA'NS a www.fuseschool.org, on trobaràs els nostres vídeos acuradament organitzats en temes i ordre específic, i per a veure què més oferim. Comenta, prem el m'agrada i comparteix amb altres alumnes. Pots fer i respondre preguntes, i els mestres es posaran en contacte amb tu. Aquests vídeos poden utilitzar-se en un model d'aprenentatge semipresencial o com a ajuda de revisió. Twitter: https://twitter.com/fuseschool Accedeix a una experiència d'aprenentatge més intensa en la plataforma i aplicació Fuse School: www.fuseschool.org Aquest recurs educatiu obert és gratuït, sota llicència Creative Commons: Reconeixement-No comercial CC BY-NC (Veure escriptura de llicència: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Es permet descarregar el vídeo per a finalitats educatives sense finalitats de lucre. Si vols modificar el vídeo, contacta'ns: info@fuseschool.org Fes clic aquí per a veure més vídeos: https://alugha.com/fuseschool

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial

More videos by this producer

Calorimeter | Reactions | Chemistry | FuseSchool

Learn the basics about the process of measuring the heat of chemical reactions or physical changes as well as heat capacity. What is Calorimeter? How does it measure heat? Find out more in this video! This video is part of 'Chemistry for All' - a Chemistry Education project by our Charity Fuse Foun