Notació algebraica: Introducció a l'àlgebra | Àlgebra | Matemàtiques | FuseSchool

En aquest vídeo veurem els fonaments de l'àlgebra, i ens centrarem en la notació que s'utilitza. En àlgebra utilitzem símbols per a representar nombres. Aquests símbols s'anomenen variables. Les raons per a utilitzar símbols en lloc de nombres és que els símbols, o variables, poden representar quantitats desconegudes i mostrar fórmules com l'àrea d'un cercle. En lloc d'escriure a x b eliminem el signe de multiplicació i en comptes d'aquest escrivim ab. Dues lletres al costat de l'altra o un nombre i una lletra, significa que s'han de multiplicar. Utilitzem una x corba per a la lletra perquè d'una sinó sembla un signe de multiplicació. En àlgebra, el signe de divisió normalment l'escrivim com una fracció. Els nombres acostumen a deixar-se com a fraccions en lloc de decimals. Els nostres professors i animadors treballen junts per a crear vídeos divertits i fàcils d'entendre sobre química, biologia, física, matemàtiques i TIC. VISITA'NS a www.fuseschool.org, on trobaràs els nostres vídeos acuradament organitzats en temes i ordre específic, i per a veure què més oferim. Comenta, prem el m'agrada i comparteix amb altres alumnes. Pots fer i respondre preguntes, i els mestres es posaran en contacte amb tu. Aquests vídeos poden utilitzar-se en un model d'aprenentatge semipresencial o com a ajuda de revisió. Twitter: https://twitter.com/fuseschool Accedeix a una experiència d'aprenentatge més intensa en la plataforma i aplicació Fuse School: www.fuseschool.org Aquest recurs educatiu obert és gratuït, sota llicència Creative Commons: Reconeixement-No comercial CC BY-NC (Veure escriptura de llicència: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Es permet descarregar el vídeo per a finalitats educatives sense finalitats de lucre. Si vols modificar el vídeo, contacta'ns: info@fuseschool.org Fes clic aquí per a veure més vídeos: https://alugha.com/fuseschool

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial

More videos by this producer

Lleis dels exponents - Part 1 | àlgebra | mates | FuseSchool

Fes clic aquí per veure més vídeos: https://alugha.com/FuseSchool Les lleis dels exponents fan que les sumes complexes amb potències siguin molt més fàcils de resoldre. Hi ha 6 lleis que hem de conèixer i entendre: com multiplicar i dividir amb exponents, elevar una potència a una altra, què signi

El xilema y el floema: transporte a les plantes | Plantaes | Biologia | FuseSchool

Fes clic per a veure més vídeos: https://alugha.com/fuseschool El xilema i el floema - Part 2 - Transpiració - Transport a les plantes: https://bit.ly/2wlx3i5 Xilema i floema - Part 3 - Translocació, transport a les plantes: https://bit.ly/2xesctp Estructura de la fulla: https://bit.ly/3aryos9 Le